Samenwerkingsverband

SIM ondersteunt een nieuw samenwerkingsverband van 13 insolventiemediators, waar Yvonne deel van uitmaakt. Deze 13 zeer ervaren conflictbemiddelaars, naar wie door verschillende rechtbanken wordt doorverwezen, willen bedrijven die in coronatijd in de problemen zijn geraakt te hulp schieten teneinde juridisch proces en faillissementsaanvragen te voorkomen. Tegen een zeer schappelijk vast tarief kunnen beide partijen binnen afzienbare tijd in on-line-bijeenkomsten, fysiek op kantoor of per telefoon in pendelbemiddeling onder leiding van een van de mediators nader tot elkaar worden gebracht. Zie hiervoor: www.coronaconflictbemiddeling.nl

Mediators Oostland is gestart als een een samenwerkingsverband van vijf professionele mediators, allen werkzaam in de Regio Oostland, die hun krachten bundelen om het bedrijfsleven nog beter van dienst te kunnen zijn. De samenwerkende mediators wonen in dezelfde regio: Oostland. Verschillende van deze mediators hebben met elkaar een intervisiegroep en kennen elkaar daardoor goed. De mediators zijn allen MfN-registermediator en/of rechtbank-mediator en/of advocaat, allen met hun eigen vakgebied en verschillende achtergronden.
De idee achter dit samenwerkingsverband is dat de diverse aandachtsgebieden elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Bovendien leveren die verschillende achtergronden een breed netwerk op van potentiële klanten, ondernemers in deze regio en daarbuiten, die problematiek ondervinden in hun familie of bedrijf.
De mediators willen bemiddelend gespreksleider zijn bij geschillen in familie-, midden- en kleinbedrijf. Daarnaast werken zij als mediator in bestuurskwesties.

Het Business Center Lansingerland is voor Mediators Oostland de voorkeurslocatie voor gezamenlijk overleg en mediations. In Coronatijd kan op afstand worden bemiddeld, dwz online en/of per telefoon. Onder voorwaarden kan ook op locatie dwz in BCL of op kantoor van bestuur of bedrijf een mediation plaatsvinden, eea in overleg met beide partijen, want de mediation vindt plaats op een voor allen aanvaardbaar, neutraal en veilig terrein.

Multidisciplinair

Zowel SIM als Mediators Oostland is dus een multidisciplinair samenwerkingsverband van zelfstandig werkende, onafhankelijke mediators, gekwalificeerd en geaccrediteerd door diverse instanties.

Wat deze mediators bindt, is dat zij allen staan voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van conflicthantering, tegen redelijke kosten. Zij zijn allen goed opgeleid en volgen nog steeds de cursussen en literatuur op hun vakgebied. Om die reden zijn zij ook aangesloten bij diverse overkoepelende en netwerkorganisaties.

Samenwerken

Yvonne: “Als je, zoals ik, al meer dan 15 jaar werkzaam bent als rechtbankmediator, ken je wel collega’s , maar werk je toch als mediator vrijwel altijd alleen. In deze nieuwe samenwerkingsverbanden vind ik een vorm van samenwerking die zowel voor de klanten als voor de mediators iets extra’s oplevert. Er is uitwisseling van kennis en ervaringen, we kunnen in teamverband de mediation doen als de problematiek ingewikkeld is of er meerdere partijen zijn. Wij zullen naar elkaar doorverwijzen, opdat de klant de optimale mediator voor de specifieke zaak krijgt. Voor mij werkt dit ideaal: zelfstandig, maar niet alleen.

Iedere mediator blijft zelfstandig mediator met eigen verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, voor wat betreft vakbekwaamheid, financiële onafhankelijkheid, integriteit, neutraliteit en dergelijke.
Wij zullen vaak als unis-mediator blijven werken, maar hebben ook veel overleg met elkaar en houden elkaar scherp op die manier. We kunnen nu ook als team optreden bij bewerkelijke zaken. Het is dan fijn precies te weten wat je aan elkaar hebt. Er zijn soms bestuurszaken waar een overheidsinstantie tegenover meerdere burgers of ondernemers staat, of een nalatenschapskwestie waar vele familieleden met elkaar door één deur moeten zien te komen. Dan gaat het sneller en beter als een mediatorsduo een dergelijke zaak aanpakt.”

Al deze mediators hechten belang aan een praktische, snelle oplossing voor hun klanten. Dat mediation meestal sneller en goedkoper is dan procederen is een beweegreden, maar dat deze manier van aanpak op termijn betere en meer duurzame oplossingen brengt voor de klanten, wordt met name van belang geacht.