Wanneer mediation?

 

Elk geschil kan met mediation worden opgelost, maar niet elke persoon is geschikt om een mediation aan te gaan. Ten eerste moet er de wil zijn om eruit te komen door mediation. Een partij in mediation moet compos mentis (bij het volle verstand) zijn en de gevolgen van gedrag en besluit kunnen overzien. Naast beschikkingsbereid en beschikkingsbekwaam, dient een partij in mediation ook beschikkingsbevoegd te zijn. Het heeft geen zin te praten met afgevaardigden zonder zeggenschap. Vaak wordt een uittreksel uit het handelsregister gevraagd of een mandaatsverklaring om er zeker van te zijn dat de juiste mensen om de mediationtafel zitten. Ook worden àlle betrokkenen uitgenodigd: als blijkt dat er meerdere partijen belang hebben bij een oplossing, worden die ook aan tafel genodigd. Het gaat sneller als ieder z’n zegje doet tijdens het mediationgesprek en iemand niet achteraf op de zaak of thuis aan de keukentafel zich moet verantwoorden. Dan liever meteen allemaal tegelijk met elkaar aan een oplossing werken!
In de mediation willen wij snel spijkers met koppen slaan, zodat ieder weer door kan met zijn gewone werk en leven.

Geschiloplossing op maat

  • Als u precies wilt weten hoe het juridisch in elkaar zit en wat uw rechten zijn, gaat u naar een jurist, fiscalist of advocaat.
  • Als u wilt proberen om gelijk te krijgen, moet u bij een rechter of arbiter zijn.
  • Als u met de wederpartij in relatietherapie wilt gaan om uw interactie tot op het bot te onderzoeken, gaat u naar de relatie- of psychotherapeut.
  • Als u een snelle oplossing wilt zonder eigen inbreng, gaat u naar de bindend adviseur.
  • Als u een snelle oplossing wilt op maat, met eigen inbreng, gaat u naar de mediator.

Elk geschil kan met mediation worden opgelost, dat vindt zelfs de Overheid.
De klant kan door de rechtbank naar mediation worden verwezen in geval van echtscheiding, ontslag, burenruzie, re-integratie, geldvorderingen, belastingkwesties, vergunningsproblemen, bouwgeschillen, strafzaken, enz., enz.
Mr. Gruis is ook geaccrediteerd voor mediation in faillissementen en heeft verschillende insolventiekwesties met succes tot een oplossing weten te brengen.

U kunt voor uzelf de test doen op de volgende pagina om te bezien of mediation ook voor uw conflict een oplossing kan bieden.

Waar vindt de mediation plaats?

Als geaccrediteerd mediator werk ik vaak in de mediationkamer van diverse rechtbanken. Als u zich rechtstreeks tot mij wendt, wordt elders spreekruimte betrokken.
De mediation kan plaatsvinden in Business Center Lansingerland, dat gevestigd is in de zijvleugel van het Gemeentehuis, Tobias Asserlaan 7 in Bergschenhoek, Lansingerland
Desgewenst kan de mediation worden georganiseerd in een door partijen overeengekomen locatie, bijvoorbeeld op uw bedrijf, of bij u in de buurt.