Zelftest

Is Mediation iets voor u?

U kunt zelf, rechtstreeks, naar de mediator, al dan niet met een advocaat.

U kunt ook eerst naar de rechtbank, maar daar zal u naar mediation worden doorverwezen als de rechter meent dat mediation beter geschikt is om uw conflict op te lossen. De mediationfunctionaris van de rechtbank bespreekt uw geschil en stelt u nog enkele vragen.  Hij/zij legt u enkele namen voor van geaccrediteerde mediators die u kunnen bijstaan en maakt een afspraak voor u en de wederpartij.

Er is in dit kader een Zelftest ontwikkeld door de organisatie Mediation naast Rechtspraak. Zo kunt u zelf controleren of mediation iets voor u is. Denk niet aan wat de andere partij denkt of wil, maar ga uit van uw eigen ideeën.

 

Doe de Zelftest :

 

Bent u bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt? 

 

Ja, want

□         ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing

□         ik heb belang bij een snelle oplossing

□         ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken

□         ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb

□         het gaat ook om communicatiestoringen

□         ik denk dat in mediation ook andere conflicten die ik met de wederpartij heb, kunnen worden opgelost

□         het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen

 

Nee, want

□         ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt

□         een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen

□         ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, omdat…

 

Ik twijfel, want

□         ik weet niet precies waaraan wij beginnen

□         ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen

□         ik vind het moeilijk om met de wederpartij om de tafel te zitten

□         ik weet niet of de andere partij wel wil meewerken

□         ik zie weinig mogelijkheden

 

Als u bij “ ja” één of meerdere argumenten herkent, meldt u dan aan voor mediation bij een van onze mediators. U kunt ook het contactformulier invullen.